Debman.pl

Internetowe porady

Jak wyposażyć szatnię dla pracowników w zakładzie pracy

Każdy pracodawca jest zobowiązany do wydzielenia w swoim zakładzie pracy osobnego pomieszczenia na szatnie. Obowiązujące przepisy szczegółowo regulują minimalną funkcjonalność szatni pracowniczych oraz ich wyposażenie.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie organizacji szatni w zakładach pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a konkretnie załącznik nr 3 do dokumentu pt. “Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych”. Z przepisów ogólnych wynika, że rodzaj i wyposażenie pomieszczenia do zmiany odzieży pracowników zależy od wielkości przedsiębiorstwa i rodzajów wykonywanej pracy, w tym przede wszystkim stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego odzieży. 

Szatnie dla pracowników w zakładzie pracy dzieli się na:

  1. Szatnie odzieży własnej pracowników – przeznaczone na prywatną odzież pracowników, jeśli z różnych względów nie może stykać się z odzieżą roboczą.
  2. Szatnie odzieży roboczej i ochronnej – przeznaczone na odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
  3. Szatnie podstawowe – przeznaczone do jednoczesnego przechowywania odzieży prywatnej i roboczej.
  4. Szatnie przepustowe – składające się z osobnych pomieszczeń na odzież ochronną i prywatną oraz łącznika z natryskami.

Metalowe szafy szatniowe

Najbardziej uniwersalnym i najwygodniejszym w obsłudze elementem wyposażenia szatni pracowniczych są samoobsługowe, zamykane, metalowe szafy szatniowe. Do 2011 r. zasady projektowania i konstruowania szaf na ubrania regulowała norma PN-75M-78711 Szafy stalowe na ubrania. Chociaż norma ta została wycofana, to jej zapisy nadal mogą stanowić kierunki dobrych praktyk w kwestii wyposażania szatni dla pracowników.

Podstawowym wymogiem stawianym szafom szatniowym były wymiary, które nie mogły być mniejsze niż 1800x400x480 mm (wys./szer./gł.) na jednego pracownika. Ponadto, szafa taka powinna być wyposażona w drążek, wieszaki, półkę i przegrodę. W przypadku szatni podstawowych na każdego pracownika powinny przypadać 2 takie moduły lub jeden podwójny.

Niektórzy pracodawcy dążąc do maksymalnych oszczędności próbują lawirować między przepisami i nie wyposażać pracowników w indywidualne metalowe szafy szatniowe. Co prawda wspomniane rozporządzenie dopuszcza możliwość zorganizowania szatni odzieży własnej pracowników w formie szatni wieszakowej, jednak pod warunkiem, że przyjmowanie i wydawanie odzieży będzie wykonywane przez wyznaczony personel. Może się więc okazać, że wygenerowane oszczędności będą tylko pozorne, a zakup wysokiej jakości szaf indywidualnych jest wydatkiem najbardziej uzasadnionym ekonomicznie. Szeroki wybór szaf szatniowych znajdą Państwo na stronie: https://www.mebledobiura.pl/katalog/szafy

Ławki szatniowe

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia w każdej szatni pracowniczej muszą zostać zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej połowy liczby pracowników zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Najpopularniejszym i najtańszym meblem pozwalającym na spełnienie tego obowiązku są proste stalowe ławki podłogowe z siedziskiem z litego drewna sosnowego lub laminowanej płyty wiórowej. Bardziej rozbudowane modele mogą być dodatkowo wyposażone w oparcie i dodatkowe wieszaki na ubrania.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.