Debman.pl

Internetowe porady

6 powodów, dla których naprawdę potrzebujemy Kościoła!

Wiele rzeczy w życiu jest opcjonalnych. Ale aby stać się osobą, którą miałeś być, musisz postępować zgodnie z planem, który przygotował dla ciebie Ojciec Niebieski.Czy słyszałeś kiedyś, jak ktoś pyta, dlaczego mamy kościół? A może po co nam jeden? Dlaczego nie mogą po prostu być uduchowieni na własną rękę — pójść w góry, na plażę lub w inne szczególne miejsce i poczuć bliskość Boga — i nazwać tego dobrym?

Z pewnością prawdą jest, że możesz być blisko Boga, gdziekolwiek jesteś (w rzeczywistości to naprawdę dobry pomysł!), ale Ojciec Niebieski ma dla ciebie o wiele więcej niż zwykła duchowość. On chce, abyś stał się najlepszym, jakim możesz być. W rzeczywistości chce, abyś odziedziczył wszystko, co posiada i zyskał życie wieczne. A On ma plan i organizację, więc możesz to zrobić. Plan jest planem zbawienia, a Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest organizacją — „jedynym prawdziwym i żywym kościołem na powierzchni całej ziemi” (NiP 1:30). Zobacz więcej informacji na stronie https://diecezja.legnica.pl/komunikaty-duszpasterskie-18-10-2019/

Oto sześć powodów, dla których naprawdę potrzebujemy Kościoła.

1. Uczyć się i uczestniczyć w Ewangelii Jezusa Chrystusa

Jednym z błogosławieństw bycia członkiem Kościoła jest to, że możemy poznać pełnię ewangelii (zob. NiP 1:17–23). Jeśli szczerze pragniemy się uczyć, jesteśmy pokorni, modlący się, pilni i posłuszni, możemy zdobyć świadectwo i mieć nadzieję na Zmartwychwstanie i Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.

Dzięki przywódcom kościelnym i materiałom kościelnym dowiadujemy się również o innych podstawowych doktrynach, takich jak Przywrócenie ewangelii, dzisiejsze powołanie proroków i prawdziwa natura Boga. Życie zgodnie z prawdziwą doktryną przynosi nam radość i szczęście.

2. Aby otrzymać niezbędne obrzędy i przymierza

Dziełem Ojca Niebieskiego jest „przyniesienie człowiekowi nieśmiertelności i życia wiecznego” (Mojżesz 1:39). Ale czasami możemy zapomnieć, że Jego dzieło wymaga również trochę pracy z naszej strony! Dzięki posłuszeństwu obrzędom i przymierzom ewangelii możemy otrzymać błogosławieństwa życia wiecznego. Prezydent Russell M. Nelson powiedział: „Nie możemy sobie życzyć naszej drogi do obecności Boga. Mamy przestrzegać praw, od których zależą te błogosławieństwa [zob. NiP 130:20–21]”1.

Obrzędy, w których uczestniczymy, oraz zawarte przez nas przymierza są niezbędne, abyśmy mogli powrócić do obecności naszego Ojca Niebieskiego i żyć z Nim. Te obrzędy i przymierza wymagają kapłaństwa — które jest dostępne tylko w prawdziwym Kościele Bożym. Bez tych przymierzy bylibyśmy zgubieni.

3. Pomagać sobie nawzajem w drodze

Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał: „Głównym powodem, dla którego Pan ma kościół, jest stworzenie wspólnoty Świętych, która będzie wspierać się nawzajem na ‚prostej i wąskiej ścieżce, która prowadzi do życia wiecznego’ [2 Nefi 31:18]”2

W kościele możemy rozwijać troskliwe relacje z innymi. Możemy pomagać sobie nawzajem w trudnych czasach, kiedy prowadzimy, prowadzimy i chodzimy obok siebie (zob. „Jestem Bożym Dzieckiem”, Hymny, nr 301; Efezjan 2:19). Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział: „Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i musimy uczyć się nawzajem; musimy sobie nawzajem pomagać »znaleźć drogę«”3. Kościół jest do tego idealnym miejscem!

4. Aby pomóc rodzinom uzyskać kwalifikacje do życia wiecznego

Innym ważnym powodem, dla którego mamy Kościół, jest pomaganie rodzinom w kwalifikacjach do życia wiecznego. Obrzęd pieczętowania w świątyni pozwala rodzinom być razem na zawsze. Aby tak się stało, musimy żyć godnie, aby otrzymać te błogosławieństwa. Kościół pomaga rodzinom pomagać sobie w tym.

Jak nauczał Starszy Christofferson: „Sednem nauczania ewangelii i obrzędów kapłańskich udzielanych przez Kościół jest to, aby rodziny mogły kwalifikować się do życia wiecznego”4. W ten sposób Kościół pomaga nam żyć zgodnie z tymi przymierzami — i pomaga nam wspierać się nawzajem droga.

5. Błogosławić ludzi na całym świecie

Starszy Christofferson powiedział, że kiedy pracujemy razem w Kościele, Ojciec Niebieski może „osiągnąć potrzebne rzeczy, których nie mogą osiągnąć jednostki ani mniejsze grupy”5.

Czy wiesz, że co roku przez ostatnie 30 lat Kościół przeznaczył 40 milionów dolarów na pomoc społeczną i humanitarną oraz projekty służebne? Hojne datki i wolontariat, które oferują członkowie Kościoła, pozwalają osiągnąć rzeczy, których nie można osiągnąć w żaden inny sposób.

Poprzez nasz niezwykły program misyjny misjonarze dzielą się światłem ewangelii z ludźmi na całym świecie. Służy prawie 105 000 misjonarzy (w tym młodych dorosłych i seniorów). Wow! To więcej ludzi niż w niektórych miastach!

A dzięki darowiznom na cele charytatywne Kościół ma środki na budowę świątyń na całym świecie. W kwietniu 2018 r. działały, były w budowie lub były ogłaszane 182 świątynie.

6. Ustanowić Królestwo Boże na ziemi

Jednym z najważniejszych powodów, dla których Bóg ustanowił kościół, jest to, że jest on królestwem Bożym tu na ziemi (zob. NiP 65). Pan obdarzył Józefa Smitha i wszystkich proroków i apostołów, począwszy od niego, kluczami kapłaństwa. Starszy ChrIstofferson nauczał: „Dzięki upoważnieniu tych kluczy urzędnicy kapłańscy Kościoła zachowują czystość doktryny Zbawiciela i integralność Jego zbawczych obrzędów”6.

Za pośrednictwem przywódców Kościoła Pan może zarządzać Swoją pracą i służyć Swoim dzieciom. Bez takiego przywództwa wszelkiego rodzaju fałszywe idee i nauki groziłyby poprowadzeniem nas na ciemne, zakazane ścieżki. Innymi słowy, aby pomóc nam wiedzieć, jak osiągnąć życie wieczne, potrzebujemy ochrony zapewnianej przez prawdziwie powołanych i wyświęconych proroków i apostołów. Dzieje się to tylko w Jego Kościele.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.